Probanje

O Simufact-u
  11 razloga za
  Simufact.forming
  Simufact.project
  Simufact.joining
  Simufact.welding
  Simufact.material
  Licenciranje

Probanje O AutoFormu
  Zašto AutoForm?
  Feasibility
  Bidding/Planning
  Tooling/Tryout
  Robustness
  PartDesigner
  OneStep
  Nest
  DieDesigner
  Incremental
  Compensator
  Trim
  CATIA V5

Probanje
O PROFILU
  Zašto PROFIL?
  Projektovanje
  Naponska PSA analiza

Probanje  Document Office

Modul AutoForm-CATIA5 direktno povezuje softver AutoForm i AutoForm parametre u CATIA V5, čineći ova dva programa asocijativno povezana. Korisničke komande u AutoForm-u i upravljanje fajlovima o simulaciji su praktično prenesene u CATIA-u. Ova integracija ne predstavlja samo veliko povećanje brzine i efikasnosti ciklusa konstruisanja i projektovanja, već takođe povećava i konzistenciju podataka o delu u CATIA-i i konzistenciju podataka o procesu u AutoForm-u.

Modul AutoForm-CATIA5 obezeđuje sledeće prednosti za korisnike koji rade sa AutoForm-om i CATIA-om:

  • povećava produktivnost za korisnike CATIA-e direktnim pristupom rezultatima iz AutoForm-a
  • povećava preciznost podataka o proizvodu i procesu automatskim ažuriranjem
  • povećava brzinu i efikasnost u ciklusu razvoja proizvoda
  • minimizuje izvore pogrešnih podataka sa jednim zajedničkim CAD fajlom.

Informacije o površinama, krivama i radijusima su preneti iz AutoForm-a u CATIA V5, i odgovarajući tehnološki postupak je smešten u dokumentu CATIA V5 dela. Slično ovome, i informacije o površinama, krivama i radijusima su preneti iz CATIA V5 u AutoForm za ažuriranje i smeštanje geometrijskih delova i obezbeđenje informacija o procesu.

AutoForm-CATIA5 karakteriše:

  • brzi razvoj površina alata se može uraditi u CATIA V5 počev od AutoForm 4D-Process-Layout; kompletni dizajni površina alata kao i žičanih modela se automatski prenose iz AutoForm u CATIA V5
  • tehnološki postupak se intuitivno i brzo definiše i obezbeđuje strukturu stabla u CATIA V5; aktivne površine i geometrijski podaci procesa , projektovani u CATIA V5 mogu se linkovati sa tehnološkim postupkom; simulacija procesa može se pokrenuti u bilo koje vreme
automatski update celog lanca podataka – od CATIA geometrije dela preko površina alata do AutoForm simulacija – značajno smanjujući vreme razvoja. Zahvaljujući ovakvom asocijativnom linku, više koncepata alata se mogu proveriti u samo jednom danu.