Probanje

O Simufact-u
  11 razloga za
  Simufact.forming
  Simufact.project
  Simufact.joining
  Simufact.welding
  Simufact.material
  Licenciranje

Probanje O AutoFormu
  Zašto AutoForm?
  Feasibility
  Bidding/Planning
  Tooling/Tryout
  Robustness
  PartDesigner
  OneStep
  Nest
  DieDesigner
  Incremental
  Compensator
  Trim
  CATIA V5

Probanje
O PROFILU
  Zašto PROFIL?
  Projektovanje
  Naponska PSA analiza

Probanje  Document Office

Softver za simulaciju AutoForm-Incremental je specijalizovan za preciznu probu alata i finalnu potvrdu kompletnog procesa obrade. On objedinjuje visoko naprednu tehnologiju za problem elastične povratnosti kod obrade limova, i ovo je najčešće korišćen softver za simulaciju obrade limova u automobilskoj industriji.

AutoForm-Incremental simulira sve operacija u procesu oblikovanja dela efikasno i sa lakim podešavanjem od strane korisnika:

 • gravitaciju
 • pozicioniranje držača
 • duboko izvlačenje
 • automatsko poziocioniranje dela u alatima za sledeću operaciju
 • opsecanje
 • ostale operacije oblikovanja
 • elastičnu povratnost nakon svake operacije oblikovanja ili probijanja i na kraju procesa
 • precizan proračun sila na alatima
 • poboljšano modeliranje zateznih rebara uz razmatranje sile u modelu držača i mogućnost promenljive definicije zateznih rebara
 • poboljšan proračun elastičnog ispravljanja kroz simulaciju potpornih čivija

AutoForm-Incremental počiva na brojnim tehnološkim inovacijama:

 • brz i pouzdan – precizni rezultati inkrementalnih proba su dostupni za samo 10-120min za najveći broj delova od lima (oko 10 puta brže od ranije generisanog softvera, sa istim nivoom preciznosti)
 • intuitivan i praktičan – softver je lak za korišćenje od strane projektanata i konstruktora alata i proizvodnih inženjera
 • efikasan u pogledu troškova – ne zahteva se skup hardver i FEA ekspertiza korisnika

AutoForm-Incremental rezultati uključuju sve faktore neophodne za analizu i optimizaciju kompletnog procesa oblikovanja lima:

 • Pukotine i nabore
 • Distribuciju debljina i deformacija
 • Dijagram granične deformabilnosti (FLD)
 • Prikaz pripremka u oblikovanom delu
 • Zebra analiza za proveru kvaliteta spoljašnje površine
 • Linije klizanja i sudara
 • Elastičnu povratnost između operacija i u uređaju za merenje