Probanje

O Simufact-u
  11 razloga za
  Simufact.forming
  Simufact.project
  Simufact.joining
  Simufact.welding
  Simufact.material
  Licenciranje

Probanje O AutoFormu
  Zašto AutoForm?
  Feasibility
  Bidding/Planning
  Tooling/Tryout
  Robustness
  PartDesigner
  OneStep
  Nest
  DieDesigner
  Incremental
  Compensator
  Trim
  CATIA V5

Probanje
O PROFILU
  Zašto PROFIL?
  Projektovanje
  Naponska PSA analiza

Probanje  Document Office

Povećanje robusnosti za proizvode od limova i prateće procese je ključni faktor za svakoga u metalskoj industriji. Danas, skoro svaka kompanija koja se bavi oblikovanjem lima suočava se svakodnevno sa brojnim problemima, koji su nekada nepredvidivi i neizbežni. AutoForm Robustness Solution omogućava kompanijama da otkriju problem robusnosti u procesima oblikovanja limova u ranim fazama projektovanja proizvoda. Drugim rečima, kompanije sada mogu razviti najbolji dizajn proizvoda i najbolji dizajn alata za robusnost procesa dubokog izvlačenja.

Softver na jedinstven način kombinuje statističke tehnike kontrole procesa sa simulacijom obrade lima, omogućavajući projektantima da iznađu optimalne uslove izvođenja procesa u ranoj fazi projektovanja proizvoda. Kao rezultat, neplanirni zastoji i otkazi presa su minimizirani.

Softver identifikuje dominantne parametre procesa koji imaju snažan uticaj na ciljne funkcije kvaliteta. Dok se ne iznađe „robustni optimum“ potrebno je izvršiti višestruke simulacije oblikovanja, kroz promenu parametara dizajna i procesa i primenu statističke analize. Mogući problemi pri oblikovanju se rešavaju u ranim fazama životnog ciklusa proizvoda koristeći ovo softversko rešenje, štedeći vreme i resurse. Ovo takođe znači kraće vreme do izlaska na tržište za nove modele automobila, sa očiglednim prednostima.

AutoForm Robustness Solution karkteriše:

  • jedinstvena kombinacija statističkih tehnika kontrole procesa i simulacije oblikovanja
  • grafičko predstavljanje parametara projektovanja i varijabli
  • brza identifikacija uticaja varijabli procesa na kvalitet dela
  • automatsko podešavanje i analiza višestrukih simulacija
  • grafički prikaz indikatora procesa direktno na delu