Probanje

O Simufact-u
  11 razloga za
  Simufact.forming
  Simufact.project
  Simufact.joining
  Simufact.welding
  Simufact.material
  Licenciranje

Probanje O AutoFormu
  Zašto AutoForm?
  Feasibility
  Bidding/Planning
  Tooling/Tryout
  Robustness
  PartDesigner
  OneStep
  Nest
  DieDesigner
  Incremental
  Compensator
  Trim
  CATIA V5

Probanje
O PROFILU
  Zašto PROFIL?
  Projektovanje
  Naponska PSA analiza

Probanje  Document Office

Automobilska industrija doživljava veliko povećanje produktivnosti poslednjih godina kroz poboljšanja vremena i troškova. Proizvođači i njihovi isporučioci su pod velikom pritiskom da povećaju pouzdanost preserskih alata za efikasnu i pouzdanu proizvodnju. Oni su fokusirani na razvoj najboljeg dizajna proizvoda i najbolje optimizovanog projektnog rešenja alata za robustan proces dubokog izvlačenja.

Novi izazovi su takođe uvođenje novih tehnologija dubokog izvlačenja i novih materijala kao što su čelici pojačane čvrstoće i aluminijum. AutoForm Tooling and Tryout Solution impresionira mogućnostima koje odgovaraju na ove zahteve. Ovo softversko rešenje identifikuje kompleksne probleme obrade u ranoj fazi razvoja proizvoda i procesa, na taj način smanjujući broj proba i prototipova alata, optimizacionih varijanti, i u skladu sa tim ukupno pripremno vreme za izradu alata i probnu proizvodnju.

Autoform predstavlja najčešće korišćeni softver za simulaciju procesa obrade lima u automobilskoj industriji, namenjeno tehnolozima i projektantima alata. Brzo i efikasno oni mogu podesiti čitav proces oblikovanja lima, napraviti projektne izmene, i takođe predložiti i proceniti različite projektne varijante za nalaženje najbolje. Predstavlja perfektnu kombinaciju simulacionih tehnika za maksimalnu brzinu proračuna, najveću preciznost rezultata i uticaj parametara procesa na njegovu robusnost. Ovo rešenje nudi funkcionalnosti za brzo i pouzdano generisanje potpuno parametrizovane geometrije alata. Dvosmerna integracija između CAD sistema i Autoform softvera je ponuđena za brz razvoj geometrije alata. Ovo omogućava konačnu proveru odgovarajućeg procesa obrade limova – od postavljanja table lima u presu, kroz sve procesa obrade do određivanja elastične povratnosti i njene kompenzacije. Čak se i optimalna zaštita od habanja definiše pre početka konstruisanja alata.

AutoForm Tooling and Tryout Solution karakteriše:

  • brzo generisanje kompletnog tehnološkog postupka i razmeštaj alata u 3D prikazu za sve operacije oblikovanja lima
  • brza optimizacija tehnolokog postupka bazirana na potpunom 3D parametarskom opisu alata koji omogućava lake izmene
  • precizne simulacione probe procesa dubokog izvlačenja, oblikovanja oboda i rubova, opsecanja i probijanja...
  • sveobuhvatni rezultati koji uključuju procenu obradivosti, kvaliteta površine i habanja alata
  • precizna simulacija elastične povratnosti (spingback) i potpuno integrisana njena kompenzacija
  • dvosmerna razmena podataka između CAD sistema i Autoform