Probanje

O Simufact-u
  11 razloga za
  Simufact.forming
  Simufact.project
  Simufact.joining
  Simufact.welding
  Simufact.material
  Licenciranje

Probanje O AutoFormu
  Zašto AutoForm?
  Feasibility
  Bidding/Planning
  Tooling/Tryout
  Robustness
  PartDesigner
  OneStep
  Nest
  DieDesigner
  Incremental
  Compensator
  Trim
  CATIA V5

Probanje
O PROFILU
  Zašto PROFIL?
  Projektovanje
  Naponska PSA analiza

Probanje  Document Office

AutoForm-Trim je još jedan dodatni modul za probu alata za opsecanje, koji se koristi za određivanje optimalne linije opsecanja i konture lima. Da bi se odredila optimalna linija opsecanja ili kontura lima, ovaj modul iterativno pokreće više proba simulacija pomoću modula AutoForm-Incremental.

Modul AutoForm-Trim obezbeđuje sledeće prednosti:

  • ubrzano određivanje optimalne linije opsecanja – najčešće sa manje od pet iteracija u modulu AutoForm-Incremental
  • štedi vreme i novac dozvoljavajući da se alat za opsecanje projektuje simultano sa alatom za duboko izvlačenje, omogućavajući konkurentni inženjering
  • skraćen ciklus projektovanja za kompletan set alata
  • skraćuje vreme probanja za lasersko opsecanje kompleksnih delova – obično se uštedi nekoliko dana.

AutoForm-Trim karakteriše:

  • automatsko određivanje konture pripremka za near-net-shape proizvodnju
  • automatski proračun više kontura pripremka lima
  • proračunava specifične lokalne segmente pripremka od strane korisnika ili konture reza
  • simultano određuje sve linije razdvajanja lima za više operacija, u toku jedne virtualne probe
  • kompletna podrška Load-sharing sistemu LSF