Merne glave Renishaw za podešavanje i kontrolu radnog komada su u upotrebi na više desetina hiljada CNC mašina u najrazličitijim industrijama, gde poboljšavaju iskorišćenje mašina i ponovljivost procesa.
Renishaw je razvio i upotpunio široku paletu mernih glava za najrazličitije CNC mašine na tržištu pri čemu sve imaju nekoliko ključnih odlika.

Merne glave Renishaw koriste preduzeća širom sveta radi povećanja produktivnosti i poboljšanja kvaliteta delova. Mogu se naručiti kao standardna oprema kod većine vodećih proizvođača mašina.
Jednostavna montaža omogućava naknadnu ugradnju mernih glava na postojeće mašine.

Zašto koristiti merne glave?

U obradne centre ste investirali mnogo kapitala i time ste se osposobili za brzu obradu i izradu zahtevnih delova. Ali vaše mašine donose vam profit samo kada izrađuju besprekorne proizvode, i ako su maksimalno iskorišćene za proces rezanja i kontrole, a ne na skupo vreme zastoja usled dugotrajnog podešavanja i čekanja.

Da li vas opterećuju suvišni zastoji?

Zašto većina vaših mašina satima STOJI?
JEDNOSTAVNO. Većina preduzeća još uvek RUČNO podešava alate i radne predmete, a proizvode NE kontroliše na samoj mašini za obradu. Skupa oprema za to vreme stoji.

SMANJITE zastoje i škart – POBOLJŠAJTE iskorišćenje i preciznost

Ručno podešavanje alata, priprema i kontrola su radovi koji oduzimaju mnogo vremena i podložni su ljudskim greškama. Upotreba mernih glava otklanja prethodno podešavanje, skupe stezače i ručno podešavanje pomoću komparatera. Programska oprema za merenje automatski kompenzuje dužinu i prečnik alata, položaj radnog predmeta i greške u dimenzijama. U ponudi Renishaw-a se nalaze i moćni programski paketi, koji omogućavaju jednostavno programiranje makroa za
podešavanje alata i radnih predmeta, kao i za merenje.

U ponudi:

OMP40 – ultrakompaktna merna glava za male mašine
OMP60 – merna glava za srednje i velike mašine
OMP400 – ultrakompaktna merna glava
RMP60 – radijski sistem za prenos signala
MP700 – merenje sa viskom preciznošću


- Brosura renishaw srb
- Brosura renishaw srb 2
- Katalog mtp
- Omp 60
- Omp 400 a1
- Omp 400
- Omv renishaw
- Omv renishaw 2
- Prezentacija
- Productivity plus
- Qc 10 ballbar