Probanje

O Simufact-u
  11 razloga za
  Simufact.forming
  Simufact.project
  Simufact.joining
  Simufact.welding
  Simufact.material
  Licenciranje

Probanje O AutoFormu
  Zašto AutoForm?
  Feasibility
  Bidding/Planning
  Tooling/Tryout
  Robustness
  PartDesigner
  OneStep
  Nest
  DieDesigner
  Incremental
  Compensator
  Trim
  CATIA V5

Probanje
O PROFILU
  Zašto PROFIL?
  Projektovanje
  Naponska PSA analiza

Probanje  Document Office

Naponska analiza profila PSA (Profile Stress Analysis) je drugi korak u konceptu upravljanja kvalitetom. Površina lima se diskretizuje u male pravougaone segmente (shell). U toku oblikovanja lima prolaskom kroz set valjaka i sve sekvence obikovanja pravilni segmenti lima se deformišu, i PROFIL proračunava njihovu deformaciju, a na osnovu nje i napone u materijalu. Proračun je nezavisan od ostalih modula za FEA analizu, koji se mogu paralelno koristiti (ABACUS/Explicit).
Za razliku od FEA analiza, koja predstavlja treći korak u upravljanju kvalitetom, ova PSA analiza je znatno brža i jednostavnija za proračun, pa se može u toku projektovanja koristiti više puta, za proveru projektnog rešenja.

Profil-UBECO

- 3DModelE
- Assembly
- ExpertE
- FoldE
- ProductInfo
- QuManRFDes
- TrapezE1