Probanje

O Simufact-u
  11 razloga za
  Simufact.forming
  Simufact.project
  Simufact.joining
  Simufact.welding
  Simufact.material
  Licenciranje

Probanje O AutoFormu
  Zašto AutoForm?
  Feasibility
  Bidding/Planning
  Tooling/Tryout
  Robustness
  PartDesigner
  OneStep
  Nest
  DieDesigner
  Incremental
  Compensator
  Trim
  CATIA V5

Probanje
O PROFILU
  Zašto PROFIL?
  Projektovanje
  Naponska PSA analiza

Probanje  Document Office

Projektovanje profila

Unos geometrije profila je moguć grafički iz bilo kog CAD sistema, ili numerički kroz unos podataka o dužinama, uglovima ili radijusima, kao i korišćenjem Profile Toolbox-a za brzo definisanje U, Z, H ili C profila.
PROFIL omogućava procenu oblika profila pod opterećenjem (u mašini), nakon rasterećenja, razvijenu dužinu, sping-back efekte, napone u materijalu itd.

 

Projektovanje „CVETA“

Generisanje tzv. CVETA za postupno oblikovanje profila kroz definisanje ugla sekvenci moguće automatski iz PROFILA. Ovakvo generisanje uzastopnih sekvenci ubrzava projektovanje alata. Iskustvo iz industrije je ugradjeno u bazu znanja što doprinosi pouzdanosti sistema za ovakvo automatsko generisanje CVETA. Tako PROFIL ujedno predstavlja i Expertni Sistem. Predvidjanje napona na savijenim ivicama profila i centralne linije obikovanja je takodje podržano.

 

Projektovanje alata-valjaka

Na osnovu sekvenci oblikovanja u svakoj fazi, i oblika profila PROFIL omogućava automatsko generisanje alata-valjaka za mašinu za profilno oblikovanje limova. Pored toga, proračunava se veličina pripremka, težina, generiše se dokumentacija u obliku liste delova i radioničkih crteža alata, kao i generisanje NC programa za njihovu izradu na CNC mašinama.

Profil-UBECO

- 3DModelE
- Assembly
- ExpertE
- FoldE
- ProductInfo
- QuManRFDes
- TrapezE1