QC10 BALLBAR

Uređaj i odgovarajući programi za testiranje su razvijeni u RENISHAW grupi, u skladu sa standardima ISO 230-4, ISO 9001:2000, ASME, JIS i drugim ključnim standardima za mašine alatke.
Njihovo korišćenje omogućava:
- povećanje vremena aktivnosti mašine i produktivnosti
- smanjenje škarta
- oblikovanje programa prediktivnog održavanja
- identifikovanje specifičnih grešaka mašine
Sve što je potrebno za procenu performansi većine mašina je brz 10-minutni test. Priprema i izvoñenje testa su jednostavni, a najmodernija programska oprema omogućava analizu grešaka sa klikom na taster miša i prikaz unapred pripremljenih upozorenja.

Primena QC10 Ballbar sistema omogućava:
- proveru performansi CNC mašina
- dostizanje proizvodnih tolerancija
- izbor i uporedjenje mašina
- ispitivanje i praćenje uslova rada mašine
- definisanje zahteva za održavanje
- proveru novih mašina pri prijemu i instalaciji

QC10 ballbar se može koristiti za testiranje 3-osnih CNC mašina, horizontalnih i vertikalnih obradnih centara, a sa posebnim dodacima širok spektar CNC mašina. VTL adapter omogućava primenu QC10 ballbar i na 2-osnim mašinama, kao što su mašine za sečenje laserom i vertikalni strugovi. Adapter za strug (360°) omogućava testiranje različitih tipova CNC strugova.Specifikacije QC10 ballbar sistema
 
Rezolucija 0,1µm
Preciznost ballbar senzora ±0,5µm (na 20°C)
Maksimalna brzina zapisa merenja 250 vrednosti u sekundi
Produžeci senzora 50mm, 150mm, 300mm
Temperaturni opseg rada 0-40°C
Preciznost kalibratora (na 20°C) ±1µm (50mm)
±1µm (100mm)
±1µm (150mm)
±1.5µm (300mm)

 

- Brosura renishaw srb
- Brosura renishaw srb 2
- Katalog mtp
- Omp 60
- Omp 400 a1
- Omp 400
- Omv renishaw
- Omv renishaw 2
- Prezentacija
- Productivity plus
- Qc 10 ballbar