Skratite vreme podešavanja do 90% i poboljšajte kontrolu nad svojim procesima!
Vreme je novac, i zato bi bilo bolje da vreme utrošeno na ručno pozicioniranje radnih predmeta odnosno alata i kontrolu gotovih proizvoda uložiti u mašinsku obradu. Merni sistemi Renishaw skraćuju skupo vreme zastoja mašine i otklanjaju škart povezan sa ručnom kontrolom i podešavanjem.
Merne sisteme Renishaw koriste preduzeća širom sveta za povećanje produktivnosti i poboljšanje kvaliteta delova. Mogu se naručiti kao standardna oprema kod većine vodećih proizvoñača mašina.
Jednostavna montaža omogućava naknadnu ugradnju mernih glava na postojeće mašine.
Renishaw snabdeva čitav niz sektora i istraživačkih oblasti sa rešenjima sa povoljnim troškovima za koordinatne merne mašine (CMM), CNC mašine alatke i sisteme za automatizaciju proizvodnje.

Suštinu poslovne filozofije grupe Renishaw čine:
posvećenost inovacijama proizvoda i procesa,
rast sa stalnim investicijama u istraživanje i razvoj i
globalna mreža preduzeća grupe Renishaw zajedno sa mrežom distributera nudi podršku klijentima gde god je potrebno.

Postoji najmanje 7 razloga zašto da izaberete Renishaw proizvode!

Merni sistemi i oprema RENISHAW koje nudimo u saradnji sa našim partnerom RLS Merilna tehnika:
Merne glave za CNC mašine alatke (merne glave za podešavanje i kontrolu/merenje radnih komada-obradaka),
Sistemi za podešavanje i prepoznavanje oštećenja alata (beskontaktni laserski sistemi i kontaktne merne glave za podešavanje
   alata i kotrolu oštećenja)
Softverska rešenja (Programska oprema za merne glave i upravljanje procesom merenja i podešavanja)
Laserski sistemi i automatizovani sistem QC10 ballbar (za merenje performansi i kalibraciju CNC mašina)
Tasteri mernih glava (tasteri mernih glava za kontrolu radnih predmeta i mernih glava za podešavanje alata),


  

   

- Brosura renishaw srb
- Brosura renishaw srb 2
- Katalog mtp
- Omp 60
- Omp 400 a1
- Omp 400
- Omv renishaw
- Omv renishaw 2
- Prezentacija
- Productivity plus
- Qc 10 ballbar