O nama

SIMOD je osnovan kao društvo za prodaju i razvoj softverskih rešenja 2007 godine, na zajedničku inicijativa inženjera iz industrije, istraživača i mladih i ambicioznih studenata tehnike i inženjerstva, sa ciljem da se premosti i prevaziđe višegodišnji jaz između industrijskih aplikacija i naučnog znanja.

Naš tim ima bogato iskustvo u razvoju sopstvenih i primeni komercijalnih softverskih rešenja u razvoju proizvoda, tehnoloških procesa, optimizaciji projektnih rešenja, kontroli kvaliteta i nudi usluge i konsalting u njihovoj implementaciji u industriji. Višegodišnje iskustvo u primeni softvera za simulaciju proizvodnih procesa kao i obuke u inostranstvu, čine naš tim jedinstvenim u Srbiji i zemljama u regionu.

SIMOD nudi inženjerske usluge i realizuje razvojne i aplikativne projekte za rešavanje specifičnih tehničkih problema u industriji. Naš spektar usluga obuhvata proračune i analize složenih termo-mehaničkih problema na bazi metode konačnih elemenata i konačnih zapremina, inovativni razvoj proizvoda, proveru i optimizaciju postojećih proizvoda i industrijskih procesa, kao i aktivnosti specijalizovanih obuka, savetovanja, pomoć u apliciranju za dobijanje medjunarodnih grantova.

Zahvaljujući višegodišnjem iskustvu i ekspertizi članova društva, kvalitetu i inovativnosti ponude, zadovoljstvu klijenata i partnera, a pre svega idejama i požrtvovanju mladog tima SIMOD-a, već u prvoj godini postojanja su započeta strateška partnerstva sa firmama iz Nemačke, Slovenije i Srbije. Inovativni potencijal i ponuda SIMOD-a su prepoznati i podržani i od lokalnih partnera i donatora, pa je sedište našeg društva u Biznis Inovacionom Centru Kragujevac od oktobra 2008. Tako je spektar usluga koje nudimo proširen i na potrebe MSP sektora, start-up preduzeća i preduzetnika u regionu Šumadije i Pomoravlja.

Danas je SIMOD ovlašćeni prodavac i distributer za prodaju palete softvera SIMUFACT, AutoForm i PROFIL-UBECO na teritoriji Srbije, BIH, Crne Gore, Hrvatske i Makedonije, zastupnik za prodaju i instalaciju inovativnih RENISHAW proizvoda za CNC mašine alatke, partner u razvoju i prodaji EDOPS Dokument office sistema (DMS).

U skladu sa svojom MISIJOM inovativne ponude proizvoda i usluga, jedinstvenih na ovim područjima, od oktobra 2008 godine SIMOD-a počinje sa školom engleskog jezika po CALLAN metodi, koja omogućava polaznicima da nauče da govore engleski 4 PUTA BRŽE i osposobe se za polaganje Kembridž testova. Ovo je prva škola ovog tipa u Srbiji, a na području zapadnog Balkana druga postoji u Zagrebu.


   
Prodaja i razvoj
softvera
  Renishaw proizvodi   Škola engleskog


SIMOD 2008 | All rights reserved