Untitled Document
   
   
Novine i događaji
 
 

 

24.11.2008.

SIMOD zastupnik za prodaju AutoForm softverskih rešenja za područje Zapadnog Balkana

Potpisivanjem ugovora o promociji i prodaji softverskih rešenja AutoForm, sa proizvodačem AUTOFORM, SIMOD je postao i zvanični zastupnik za zemlje zapadnog Balkana (Srbija, Bosna i Hercegovina, Hrvatska, Crna Gora, Makedonija i Albanija). Time je proširena paleta softverskih rešenja koje SIMOD nudi ptreduzetnicima, istraživačkim i akademskim ustanovama na ovom području. AutoForm kao kompletno softversko rešenje sa sistemski integrisanim funkcijama za analizu, kontrolu i optimizaciju svake faze u razvojnom ciklusu proizvoda i procesa obrade lima, postalo je standard u delu automobilske industrije, i koriste ga preko 20 vodećih svetskih proizvođača automobila, među kojima su: Audi, BMW, Chrysler, Fiat, Ford, GM Daewoo, Honda, Hyundai, Jaguar, Mazda, Mercedes Benz, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Saab, Seat, Skoda auto, Subaru, Suzuki, Toyota, Volkswagen, Volvo.


 

13.11.2008.

Održan Prima FinnPower i SIMOD tehnološki dan

Sledeći dobru praksu u predstavljanju inovativnih pristupa u proizvodnji, SIMOD je u saradnji sa Prima Finn Power kompanijom i Biznis Inovacionim Centrom Kragujevac organizovao

Prima Finn Power i SIMOD Tehnološki dan, 13. novembra.

Kompanija Prima Finn-Power, nastala udruživanjem Prima Industrie iz Italije i Finn Power iz Finske, kao vodeći proizvođači u svetu mašina za obradu limova, su za domaće stručnjake i proizvođače u Srbiji predstavili najnovije tehnologije u obradi limova i svoj asortiman modularnih rešenja mašina za probijanje i prosecanje, lasersko sečenje i savijanje, integrisana rešenja za sečenje na makazama, lasersko sečenje i probijanje, uz automatizaciju celog procesa obrade lima prema specifičnim potrebama korisnika i složenosti delova.

Teme ovog tehnološkog dana su bile pažljivo izabrane, inovativne i pratile najsavremenije trendove i dostignuća u svetu u ovoj vrsti obrade, a predavači su bili iz inostranstva. Savremene tehnologije i mašine za probijanje lima, kao i fleksibilne proizvodne sisteme predstvio je učesnicima g-din Veikko Moilanen, regionalni vođa prodaje iz Finske, proizvode Prima Industry i primenu laserskih tehnologija u obradi lima predstavio je g-din Andrea Porta, regionalni vođa prodaje iz Italije, a o smanjenju troškova primenom servoelektričnih tehnologija govorio je g-din Tomislav Patarcic, asistent prodaje.

Učesnici Tehnološkog dana, predstavnici iz preko 30 preduzeća iz metaloprerađivačkog sektora, sa područja Centralne Srbije (Menadžeri, vodeći inženjeri razvoja, projektanti, tehnolozi i konstruktori) su se bolje upoznali sa karakteristikama, prednostima i mogućnostima predstvaljenih sistema i novih pristupa u obradi limova.


 

09. 11. 2008.

Potpisan ugovor o zastupanju prodaje softvera PROFIL nemačkog proizvođača UBECO

  U skladu sa strateškim ciljem jedinstvene ponude inovativnih softverskih rešenja, najpoznatijih proizvođača softvera u svetu, za domaća preduzeća, SIMOD je ugovorio zastupanje u prodaji softvera PROFIL sa nemačkom firmom UBECO. Softver je namenjen projektovanju i analizi složenih procesa profilnog kontinualnog oblikovanja lima iz trake na valjcima. To je specijalizovani softver koji nudi značajna unapređenja u procesu projektovanja i izrade alata, kroz skraćenje vremena i smanjen broj prototipova alata pre prve proizvodnje.


 

16. 09. 2008.

Najava događaja: SIMUFACT i SIMOD Tehnolođki dan u BICu

SIMOD ovlašćeni prodavac i distributer Simufact softvera za Srbiju i zemlje zapadnog Balkana u saradnji sa Simufact Engeneering GmbH iz Nemačke i Biznis Inovacionim Centrom Kragujevac organizuje

SIMUFACT i SIMOD Tehnološki dan u BICu

23. septembra u 10 00

Biznis Inovacioni Centar, Trg topolivaca 4, Kragujevac

 Korišćenje inovativnih tehnologija za obradu metala postaje jedna od glavnih prednosti uspešnih kompanija na sve konkurentnijem tržištu. Sa Simufact softverskim rešenjima i najnovijom verzijom 8.1 Simufact.forming softvera, naprednog integrisanog softverskog rešenja za simulaciju procesa obrade, poboljšava se konkurentska pozicija preduzeća koje koristi ove softvere u optimizaciji i projektovanju tehnoloških procesa. Simufact paleta softvera svojim korisnicima omogućava optimizaciju proizvodnih procesa sa ciljem da se dostigne visok nivo efikasnosti, kraći razvojni ciklus do početka proizvodnje, brži izlazak na tržište i visokoproduktivna proizvodnja sa minimalnim troškovima.

Simufact softver, baziran na MSC.Software solver tehnologijama MSC.Marc i MSC.Dytran, je izuzetno pristupačan korisnicima u industriji, sa svim potrebnim karakteristikama za praktičnu primenu. Simufact korisnici širom sveta primenjuju softversko okruženje u svim oblastima tehnologija obrade deformisanjem: toplo kovanje, istiskivanje, net-shape obrada, valjanje, oblikovanje debljih limova, savijanje, utiskivanje, slobodno kovanje itd.

Učesnici Tehnološkog dana, predstavnici iz preko 50 preduzeća iz metaloprerađivačkog sektora, sa područja Centralne Srbije (Menadžeri, vodeći inženjeri razvoja, projektanti, tehnolozi i konstruktori) će se bolje upoznati sa karakteristikama, prednostima i mogućnostima softvera. Takođe će to biti prilika da dobiju odgovore na sva njihova pitanja vezana za tekuću proizvodnju i projektovanje proizvodnih procesa. Imaćete priliku da razgovaraju sa stručnjacima za simulaciju i optimizaciju procesa obrade, kao i da steknu uvid u sve prednosti koje im ova inovativna tehnologija nudi, kako za pojedinačne aplikacije tako i za proizvodne procese generalno.

 Pogledajte AGENDU


 

15.07.2008.

Nova verzija 8.1 Simufact.forming softvera nudi nova poboljšanja i funkcionalnosti

Simufact Engineering GmbH iz Nemačke, vodeći proizvođač softvera i inženjerskih usluga u oblasti prerade metala, objavio je danas novu verziju 8.1 Simufact.forming softvera, unapređeno integrisano softversko rešenje za zapreminsko oblikovanje metala u proizvodnim procesima. Nova verzija je dostupna korisnicima od 15-og jula.

Kao i pre, novi razvoj fokusiran je dobru i laku implementaciju sotvera u industrijskom okruženju. Softver je „user friendly“, lak za učenje, intuitivan i funkcionalan za praktičnu primenu. Pored ostalog, softver raspolaže novom poboljšanom meshing tehnologijom, mnogo efikasnijom, robustnijom i moćnijom od prošlih. Vreme proračuna i simulacije je značajno smanjeno. Uvođenje paralelnog procesiranja omogućava proračun većih modela procesa u kraćem vremenu, sa brzim rezultatima. Već postojeći interfejzi za eksterneCAD/CAE alate su prošireni krz tzv. nativne interfejze za direktan uvoz geometrije iz svih standardnih CAD aplikacija.

Za detalje pogledajte www.simufact.com, i naš sajt, u delu prodaje i razvoja softvera.


 

20.05.2008.

SIMOD zvanični prodavc i distributer Simufact softvera za područje Zapadnog Balkana

 Ponuda Simufact palete softvera od strane SIMODa, kao zvaničnog prodavca za teritoriju Srbije je proširena na sve zemlje Zapadnog Balkana (Bosna i Hercegovinna, Crna Gora, Hrvatska, Bivša Jugoslovenska Republika Makedonija i Albanija), po osnovu Ugovora SRA07-18-1 sa Simufact Engineering GmbH iz Nemačke. Time će SIMOD osim ponude ovih inovativnih softverskih rešenja za modeliranje i optimizaciju proizvodnih procesa, njihove prodaje, nuditi i usluge specijalizovanih naprednih obuka za korisnike softvera na ovom području, kao i podršku pre i posle prodaje.


 

02. 02. 2008.

Strateško partnerstvo sa RLS Merilna tehnika iz Slovenije

 SIMOD je zaključio Ugovora o saradnji na prodaji MTP RENISHAW proizvoda na teritoriji Srbije sa RLS Merilna tehnika iz Ljubljane, koja je zvanični prodavac i distributer tih proizvoda za područje zapadnog Balkana. Osim zastupanja u prodaji, promociji RENISHAW proizvoda, SIMOD će realizovati instalacije i obuke za njihovu upotrebu na teritoriji Srbije.

Ovim Ugovorom SIMOD proširuje paletu svojih inovativnih usluga i prodajnu ponudu za preduzeća u Srbiji, čija primena vodi značajnim uštedama u procesu mašinske obrade, kroz skraćenje vremena podešavanja i kontrole do 90%.


 

28. 11. 2007.

Učešće na VI međunarodnom Sajmu preduzetništva BIZNIS BAZA 2007

 SIMOD je predstavio svoju paletu inovativnih usluga i proizvoda na VI Međunarodnom sajmu preduzetništva BIZNIS BAZA 2007, od 28. 11 do 1.12, u okviru štanda pod imenom Kragujevac – grad preduzetništva i inovacija, Regionalne agencije za ekonomski razvoj Šumadije i Pomoravlja, u hali 2, nivo A. Predstavljeni su:

  • Program samozapošljavanja – mikropreduzeća koja su osnovana uz finansijsku podršku Grada Kragujevca i Regionalne agencije
  • Garancijski fond – finansijski instrument za stimulaciju investiranja u MSP sektor
  • Inovativne delatnosti – Kragujevac kao Grad koji pruža podršku inovativnim delatnostima
  • Klasteri – klaster proizvodjača cveća i proizvodjača nameštaja

Na ovogodišnjoj manifestaciji predstavilo se 250 izlagača, veliki broj institucija relevantnih za razvoj malih i srednjih preduzeća, banaka, izdavačkih i medijskih organizacija na više od 4.500 m2. Republička agencija za razvoj MSPP je i ove godine organizovala preko trideset sati besplatnog pratećeg programa u vidu seminara, prezentacija i treninga.

 
   
Prodaja i razvoj
softvera
  Renishaw proizvodi   Škola engleskog

© SIMOD 2008 | All rights reserved