Sistemi za podešavanje i prepoznavanje oštećenja alata

Veličina i očuvanost alata su važni činioci u svakom procesu mašinske obrade. Identifikacija veličine alata pre početka obrade prvog dela u seriji je izazov. Dok je obrada u toku morate biti sigurni da su vaši alati neoštećeni i u dobrom stanju. Brzo podešavanje i kontrola alata na mašini alatki skraćuju vreme podešavanja i minimiziraju škart.

• Paleta ručica za podešavanje alata na CNC strugovima sa ugrañenim mernim glavama sa okidanjem na dodir omogućava korisnicima strugova ručne i automatske funkcije.
• TRS1 – jednostrani beskontaktni system za otkrivanje oštećenih alata koristi jedinstvenu tehniku prepoznavanja alata koja razlikuje alat, tečnost za hlađenje i strugotinu.
• NC4 – sistem za lasersko podešavanje alata omogućava brza merenja dužine i prečnika pri normalnim brzinama rezanja, otkrivanje oštećenja alata pri velikim brzinama pomaka i merenja alata dimenzija do ø0,2 mm.

Sistemi za podešavanje alata vam štede do 90% vremena koje utrošite na ručno podešavanje na vašoj mašini, a ujedno mogu da prepoznaju oštećene alate. Renishaw nudi kontaktni sistem TS27R za podešavanje alata i ustanovljavanje oštećenja alata, kao i niz beskontaktnih sistema.

Beskontaktna rešenja

NC4 – kompaktan visokobrzinski sistem za podešavanje alata i prepoznavanje oštećenja

NC4 je fleksibilan laserski sistem za podešavanje alata sa ultrakompaktnom predajnom i prijemnom laserskom jedinicom koje se mogu montirati na odvojene nosioce ili kao jedinstven fiksni sistem. Novine u paleti – F95, F115 i F230 – postavljaju nove standarde mogućnosti u odnosu na svoje male dimenzije.

• Idealno za mašine koje do sada nisu bile odgovarajuće za velike beskontaktne sisteme
• Novi zaštitni ureñaj PassiveSeal™
• Navedena ponovljivost ±1,0 µm (2σ) na razdaljini 1 m. Tipična ponovljivost ±0,1 µm (2σ)*
• Meri i prepoznaje oštećenja alata dimenzija Ø 0,03 mm* i više

NC familija proizvodaKontaktna rešenja

TS27R – podešavanje alata za sve obradne centre sa povoljnim troškovima

TS27R je standardna merna glava za podešavanje alata, namenjena obradnim centrima. Kompaktna
i robusna konstrukcija omogućuje jednostavno fiksiranje na postolje mašine, odnosno na nosač.
• Precizno meri dužinu i prečnik alata na mašini – prethodno podešavanje alata nije potrebno.
• Dužina i prečnik rotacijskih alata mogu se proveriti bez habanja alata ili tastera.
• Automatsko podešavanje celokupnog kompleta alata za nekoliko minuta.
• Verifikacija alata sa proveravanjem dužine i prečnika otkriva slučajnu zamenu alata.
• Taster je zaštićen slabim zglobom koji u slučaju sudara štiti glavu od oštećenja.

Posetite www.renishaw.com


- Brosura renishaw srb
- Brosura renishaw srb 2
- Katalog mtp
- Omp 60
- Omp 400 a1
- Omp 400
- Omv renishaw
- Omv renishaw 2
- Prezentacija
- Productivity plus
- Qc 10 ballbar