1. Vaš kurs

Predavači će u razgovoru sa polaznikom, u formi usmenog testa, proceniti Vaš nivo znanja engleskog jezika, ukoliko ste ga učili ranije i preporučiti grupu. Polaznik bira ponudjene termine i broj časova u nedelji. termin . (uz pomoć malog usmenog testa) odlučiti od kog nivoa mžete krenuti sa kursem zato što ne znači nužno da morate krenuti od početnog.
    Ako pak predavač oceni da vaš nivo znanja ne zadovoljava onaj kurs koji ste mislili da pohadjate, prelazite na niži odnosno na onaj sa koga morate krenuti, kako biste dobili GARANCIJU od naše škole odmah nakon upisa. U suprotnom, ako polaznik sam insistira odredjeni kurs, kao početni, škola ne može garantovati uspeh u obuci i polaganju Cambridge testova.

     2. Promena grupe


Fleksibilnost postoji ukoliko polaznik zbog posla ili nekih drugih razloga ne može baš uvek da prisustvuje časovima. Promena termina je moguća za zaposlene i srednjoškolce, ukoliko ima mesta na nekom od drugih termina - uvek se vodi računa o broju polaznika u grupi.

     3. Prisustvovanje časovima


Svim polaznicima se savetuje da redovno pohadjaju nastavu i prisustvuju časovima.U suprotnom, ako polaznik pohadja manje od 80% časova škola ne garantuje uspeh na testovima kao ni to da će neredovni polaznik uopšte steći odredjeno znanje. Naravno sva opravdana izostajanja, uz validne dokaze, će biti uzeta u obzir.

     4. Uslovi plaćanja

Uplatu se realizuje pre početka kursa. Pošto jednom uplatite časove novac se ne vraća, sem u vanrednim situacijama (kao što je smrtni slučaj u porodici npr. ili nešto slično). Kurs teče po ustaljenom planu i bilo kakve promene (odlaganja) su nemoguće. Takodje nije dozvoljen prenos sa jednog polaznika na drugog, drugim rečima ne možete preneti svoju uplatu na drugog polaznika.

     5. Način održavanja nastave


Svi polaznici škole uče zajedno, po grupama, i vrlo je važno da svi pokažu maksimalnu uvidjajnost jednih prema drugima. Svako čije ponašanje izaziva bilo kakve neprijatnosti prema drugim polaznicima ili predavačima će biti opomenut. Ukoliko se takvo ponašanje nastavi polaznik će biti zamoljen da se udalji iz škole.

Molimo vas da:

    1. Isključujete svoje mobilne telefone za vreme nastave
    2. Ne kasnite na nastavu
    3. Ne pušite u učionici , toaletu ili hodniku
    4. Ne govorite na srpskom jeziku za vreme nastave, osim ako predavač to inicira
    5. Pokušate da ne uznemiravate druge polaznike dok rade ili razgovaraju sa predavačem.

- Brosura
- Uslovi
- Prijavni obrazac
- Flajer engleski
- Info buklet
- Podaci o fazama
- Letnja škola engleskog