Simod škola je potpuno drugačija od ostalih, i zato je na ovim područjim inovativna u ovoj oblasti jer mi u radu koristimo Callan metodu.

Pomoću ove metode ćete ZAISTA NAUČITI DA GOVORITE engleski jezik, po principu pitanja i odgovora, sa predavačem koji ima dve godine iskustva u korišćenju ove metode, u malim grupama (po 8 polaznika ). Najbolji način da se upoznate sa metodom je da dođete i iskoristite 4 besplatna probna časa koja vam nudimo.

Ukratko o Callan metodi

• Callan metodu je 1960 god. izumeo i usavršio g-din Robin Callan. Danas je Callan škola najveća  privatna škola u   Engleskoj.
• Callan metoda se danas koristi u više od dvadeset zemalja sveta.
• Mnoge velike svetske kompanije poput, Fiat-a i IBM-a, su svoje osoblje obučavale po ovoj metodi.
• Callan metoda ima 12 faza (stage), gradurianih od početne do naprednih, i na kraju do pripreme za Cambridge testove.
• Svaka faza se obradjuje mesec dana, pod uslovom da svake nedelje imate minimalno 4 časa, za 4 lekcije, tako da svih  12 faza traju   12 meseci najduže (godinu dana).
• Ova metoda u potpunosti osposobljava polaznike za polaganje Cambridge testova , ali i drugih testova sličnog principa i težine.
• Nastavni materijal za svaku fazu je obradjen u 7 knjiga, praćenih sa 6 kompakt diskov
a.

Najbolji način da naučite jezik je kroz govor!
Callan metoda je “direktna” metoda za učenje engleskog jezika. To znači da polaznik nema vremena da misli na maternjem jeziku pre nego što počne da govori, već direktno, odmah uči da “razmišlja” i da govori na engleskom jeziku. Ovo je upravo osnovni razlog zašto i kako vas Callan metoda uči jeziku za ¼ vremena! Polaznici drugih škola uče “o jeziku”, a u SiMod školi uče sam jezik! Kao što je najbolji nacin da naučite da svirate neki instrument tako što ga imate i vežbate na njemu, tako je najbolji nacin da naučite jezik tako što ga GOVORITE.

Princip “pitanja i odgovora”

Na svakom času engleski učite na sledeći način:
1. Predavač postavlja pitanje brzo i govori brzinom kojom govore i izvorni govornici. Svako pitanje se postavlja dva puta i na taj način se ima dovoljno vremena da se ono razume i da se obrati pažnja na sam izgovor.
2. Proizvoljno izabran polaznik iz grupe pokušava samostalno da odgovari na pitanje sa
već zadatom konstrukcojim rečenice, definisanom samim pitanjem.
3. Predavač pomaže da se odgovori na pitanje, u isto vreme ispravljajući gramatičke greške ili greške u izgovoru.
4. Svi polaznici u grupi aktivno slušaju pitanja i odgovore, i tako uče slušajući.
5. Na ovaj način svaka lekcija je zapravo vežba slušanja, govora, gramatike kao i pravilnog konstruisanja rečenica u engleskom jeziku.
6. Pošto predavač ispravlja greške na licu mesta, vi učite mnogo brže.


PRIJAVITE SE!


Osobenosti Callan metode:

Po Callan metoda koriste se sledeće tehnike učenja:
1. Ponavljanje
2. Brzina
3. Princip “pitanja i odgovora”

Pored ovih, metoda takodje uključuje i čitanje i pisanje.

Struktura časova po Callan metodi je prikazana dole, s tim da se uvek održavaju dva vezana
časa u trajanju od 50 minuta, sa pauzom od 10 minuta.

Prvi čas
Pitanja i odgovori - 25 min.
Čitanje – 10 min.
Diktat – 5min.
Pauza – 10 min.

Drugi čas
Pitanja i odgovori – 25 min.
Čitanje – 10 min.
Novi rad – 15 min.
Pauza – 10 min.

Obnavljanje
Časovi obnavljanja se malo razlikuju od onih za aktivno učenje. Oni ne sadrže novi rad i
diktat. Ovi časovi se održavaju neposredno pred ispite.

Ispiti (testovi)
Polažu se na kraju svake pređene faze. Ukoliko ne položite test, imaćete priliku da ga
polažete ponovo. Ne brinite, većina polaznika bez problema prolazi testove! Nakon položenog
testa, SiMoD škola engleskog Vam izdaje Sertifikat. Pogledajte model SERTIFIKATA.


PRIJAVITE SE!

- Brosura
- Uslovi
- Prijavni obrazac
- Flajer engleski
- Info buklet
- Podaci o fazama
- Letnja škola engleskog