Cena jednog časa je 300 dinara (sa PDV-om). Odnosno 254, 24 din. (bez PDV-a).

Prve 3 faze imaju po 16 časova, tako da se u zavisnosti od dinamike nastave koju biraju polaznici, 2x2, 3x2 ili 3x3 časa nedeljno (intenzivna varijanta), prve tri faze pređu za po 4, 3 ili 2 nedelje. Ostale faze imaju po 22 časa. Cene po fazama su sledeće:

  • I, II, III faza po ceni od 4.800,00 dinara, sa PDV.
  • VI, V, VI, VII faza po ceni od 6.600,00 dinara, sa PDV

Za polaznika koji plati 4 faze unapred odobrava se popust 10%, pa cena jednog časa iznosi 270 dinara.

Polaznici škole koji preporuče novog polaznika dobijaju 10% u novcu od vrednosti cene pri njegovom upisu, ili 10% izraženo kroz vrednosti časova za svoju narednu fazu obuke.

Za intenzivne obuke (cela obuka 8 meseci) sa 6 časova nedeljno, odobrava se popust od 5%, tako da cena časa iznosi 285 dinara. Dodatno, ako se plaća unapred pre početne 4 faze, važi dodatni popust 10%, pa je cena časa u ovom slučaju 255 dinara.

Sa polaznicima koji se opredele da pohađaju celu obuku (12 faza), po bilo kojoj dinamici (4 ili 6 časova nedeljno) sklapa se Ugovor, sa definisanim uslovima plaćanja i cenom časa. U ovom sučaju cena časa je 20% niža, tj. 240 dinara, i moguće je plaćanje u 3 rate, i to:

- I rata 19.680 dinara, na početku pri upisu,

- II rata19.680 dinara, posle završene IV faze,

- III rata 19.680 dinara, posle završene VIII faze.

Dodatne povoljnosti plaćanja su moguće ako se pridružite PROMOTERSKIM aktivnostima SIMOD škole, pod nazivom

PREPORUČI PRIJATELJA

Obuke za zaposlene su predmet ugovaranja direktno sa firmom, pri čemu cena časa zavisi od broja polaznika i raspoloživog prostora i termina, odnosno od toga da li se obuka drži u vašim prostorijama, na kojoj lokaciji i u kojem terminu. Za sve dodatne informacije kontaktirajte nas, doći ćemo kod Vas.

 

PRIJAVITE SE!

- Brosura
- Uslovi
- Prijavni obrazac
- Flajer engleski
- Info buklet
- Podaci o fazama
- Letnja škola engleskog