Probanje

O Simufact-u
  11 razloga za
  Simufact.forming
  Simufact.project
  Simufact.joining
  Simufact.welding
  Simufact.material
  Licenciranje

Probanje O AutoFormu
  Zašto AutoForm?
  Feasibility
  Bidding/Planning
  Tooling/Tryout
  Robustness
  PartDesigner
  OneStep
  Nest
  DieDesigner
  Incremental
  Compensator
  Trim
  CATIA V5

Probanje
O PROFILU
  Zašto PROFIL?
  Projektovanje
  Naponska PSA analiza

Probanje  Document Office

Za dobijanje preciznih rezultata simulacije procesa potrebni su pouzdani podaci o materijalu. Mi nudimo Simufact.mateial, koji predstavlja bazu podataka o velikom broju materijala i njihovim osobinama. Pored raspoložive bazev podataka, vi ste u mogućnosti da integrišete podatke o vašim materijalima na brz i lak način.

Simufact.material je više od obične baze podataka. On obezbeđuje neophodne informacije za kompletnu metaluršku analizu metala. Mogu se proračunati procesi faznih transformacija u toku toplotnih tretmana, kao i procesi rekristalizacije (statičke i dinamičke) i rast kristalografkog zrna.

 

Simufact.material sardži tri modula:

  1. Basic (osnovni)
  2. Microstructure (mikrostruktura)
  3. Transformation (transformacija)

 

Basic modul je fokusiran na korisnika koji treba informacije o krivim tečenja (napon-deformacija) materijala, ponašanju pri plastičnom deformisanju, hemijskom sastavu i termičkim parametrima. Ostali moduli su namenjeni simulaciji procesa koji zavise od faznih transformacija i veličine zrna.

 

Simufact.material je integrisan sa svim osnovnim modulima - Simufact.forming, Simufact.joining i Simufact.welding.

 

Simufact

- brosura Simufact
- flajer Simufact
- flajer Simufact 2
- graficki interfejs
- hladno deformisanje
- hladno deformisanje 2
- inkrementalno deform.
- brosura Simufact forming
- brosura Simufact project
- Simufact 2
- Simufact forming 8.1
- Simufact worldwide