Probanje

O Simufact-u
  11 razloga za
  Simufact.forming
  Simufact.project
  Simufact.joining
  Simufact.welding
  Simufact.material
  Licenciranje

Probanje O AutoFormu
  Zašto AutoForm?
  Feasibility
  Bidding/Planning
  Tooling/Tryout
  Robustness
  PartDesigner
  OneStep
  Nest
  DieDesigner
  Incremental
  Compensator
  Trim
  CATIA V5

Probanje
O PROFILU
  Zašto PROFIL?
  Projektovanje
  Naponska PSA analiza

Probanje  Document Office

Simufact.welding je najnoviji modul Simufact familije proizvoda i koristi se za simulaciju procesa zavarivanja. Korisnički interfejz prilagodjen praksi omogućava stručnjacima koji se bave procesima zavarivanja da interaktivno, korišćenjem softvera steknu bolji uvid u fiziku procesa i da izvedu složene simulacije ove tehnologije. Modularni dizajn i kombinacija analitičkih pristupa i nelinearne numeričke simulacije predstavlja osnovu za lak korisnički pristup i familijarizaciju sa softverom, u skladu sa potrebama korisnika. The practice oriented user interface lets the welding specialist interact with the underlying, complex simulation technology. Podržan je pristup različitim solverima.

 

Simufact.welding će biti u ponudi i dostupan za generalno korišćenje krajem 2008.

 

 

 

 

 

 

 

Simufact

- brosura Simufact
- flajer Simufact
- flajer Simufact 2
- graficki interfejs
- hladno deformisanje
- hladno deformisanje 2
- inkrementalno deform.
- brosura Simufact forming
- brosura Simufact project
- Simufact 2
- Simufact forming 8.1
- Simufact worldwide