Probanje

O Simufact-u
  11 razloga za
  Simufact.forming
  Simufact.project
  Simufact.joining
  Simufact.welding
  Simufact.material
  Licenciranje

AutoForm slika O AutoFormu
  Zašto AutoForm?
  Feasibility
  Bidding/Planning
  Tooling/Tryout
  Robustness
  PartDesigner
  OneStep
  Nest
  DieDesigner
  Incremental
  Compensator
  Trim
  CATIA V5

Probanje
O PROFILU
  Zašto PROFIL?
  Projektovanje
  Naponska PSA analiza

Probanje  Document Office

Zašto i kako?

Softverska sposobnost je ključ za industriju zasnovanu na znanju i nije samo kritičan deo moderne industrijske infrastrukture, već je takođe i sredstvo za sprovođenje drugih ključnih elemenata privrede. SIMOD nudi softverska rešenja za industriju i tako stvara ekonomsku vrednost za one industrijske grane, preduzeća koja imaju jasnu razvojnu strategiju i prioritete za usmeravanje postojećih i stvaranje novih poslovnih mogućnosti baziranih na informacionim tehnologijama.

Presudni faktor i korist za naše kupce u industriji je ušteda. Značaj uštede korišćenjem savremenih softverskih alata može se ilustrovati u projektovanju alata za zapreminsku obradu (npr. kovanje, istiskivanje...), gde kompletna cena izrade jednog alata može da se kreće i do 10.000 EUR. Ukoliko su greške projektovanja otkrivene tek u probnoj proizvodnji, naknadne dorade alata ili izrada novih komponenti zahteva dodatne trškove i vreme. U nekim slučajevima je potrebna i ponovna izrada kompletnog alata. Takve dorade i usaglašavanje do finalne varijante alata, koja vodi proizvodnji komponente ili dela bez defekata mogu trajati i više od mesec dana. Upotrebom softvera za SIMULACIJU PROIZVODNJE vreme razvoja proizvoda i alata može biti skraćeno nekoliko puta, uz unapred zagarantovan dobar kvalitet. Ovaj vremenski faktor i kvalitet su često ključni u konkurentskom pozicioniranju na tržištu.

Šta možete dostići kroz virtualnu optimizaciju proizvodnje?
  • Optimizovano korišćenje materijala
  • Povećanje veka alata
  • Optimalno i efikasno korišćenje mašina
  • Minimiziranje škarta
  • Manje neuspelih pokušaja i prototipova alata
  • Potpun uvid u process, za bolje razumevanje  
  • Ako ste čuli proizvoljne procene da sofisticirana nelinearna FE simulacija proizvodnih procesa nije pogodna za industrijsku primenu, to već dugo nije tačno. Moćna softverska rešenja, svetske klase, sa intuitivnim korisničkim interfejsom, omogućenom paralelizacijom i modulima za automatizovano generisanje FE mreže i njen remeshing, nativnim uvozom CAD modela, potpuno su prilagoena inženjerima iz industrije. Skoro sto-procentna preciznost rezultata, verifikovanih kroz brojne industrijske aplikacije širom sveta, doprineli su sve široj primeni ovih softvera u industriji, akademskim i istraživačkim institucijama.