Probanje

O Simufact-u
  11 razloga za
  Simufact.forming
  Simufact.project
  Simufact.joining
  Simufact.welding
  Simufact.material
  Licenciranje

Probanje  O AutoFormu
  Zašto AutoForm?
  Feasibility
  Bidding/Planning
  Tooling/Tryout
  Robustness
  PartDesigner
  OneStep
  Nest
  DieDesigner
  Incremental
  Compensator
  Trim
  CATIA V5

Probanje
O PROFILU
  Zašto PROFIL?
  Projektovanje
  Naponska PSA analiza

Probanje  Document Office

SIMOD je ovlašćeni prodavac i distributer SIMUFACT palete softvera za teritoriju Srbije, Bosne i Hercegovine, Hrvatske, Crne Gore, Makedonije i Albanije na osnovu ugovora SRA07-18-1 sa proizvodjačem softvera Simufact Engineering GmbH iz Hamburga.

Od decembra 2008-e SIMOD je ovlašćeni zastupnik za promociju i prodaju AutoForm softverskih rešenja, za područje Zapadnog Balkana (Srbija, BIH, Hrvatska, Crna Gora, Makedonija I Albanija).


U našoj ponudi je i softversko rešenje za projekktovanje i optimizaciju procesa profilnog oblikovanja limova na valjcima, nemačke firme UBECO, sa kojom se sklopljen ugovor o yastupanju prodaje na teritoriji Srbije, od novembra 2008.

U saradnji sa partnerom EDOPS d.o.o iz Kragujevca u ponudi su i softverska rešenja za Upravl janje dokumentacijom, i to:

 

  Pogledajte više informacija o ponudjenim softverskim rešenjima na našem sajtu i korisnim linkovima.

  Pozovite nas za detaljnu prezentaciju naše ponude, kao i besplatni benchmarking na vašem primeru!