SOFTVERSKA REŠENJA – Programska rešenja za merne glave

Renishaw nudi moćne programske pakete sa kojima korisnici mogu najbolje moguće iskoristiti svoju mernu opremu u kontroli proizvoda i procesa na mašinama alatkama.

Productivity+™ je namenjen razvoju moćnih rutina za kontrolu procesa sa glavama za montažu na vretena, kontaktnim mernim glavama i beskontaktnim laserskim mernim glavama. Program koristi intuitivan grafički korisnički interfejs i obuhvata funkcije za podešavanje alata, otkrivanje oštećenih alata, pripremu delova, kontrolu delova i kvalifikaciju mernih glava. Merne cikluse možemo simulirati na računaru i otkriti moguće greške još pre nego što učitamo program u kontroler mašine, što uliva dodatno poverenje u vaše programiranje.

Productivity +TM Editor Pro dozvoljava vam da na najlakši način dodajete program kontrole merenja unutar programa rezanja, sa zatvorenom petljom kontrole procesa i omogućava vam moćna rešenja kao što su:
- off-line programiranje,
- simulaciju, tako da se pre pokretanja mašine otkriju potencijalne greške,
- programiranje metodom point-and-click direktno iz modela,
- programiranje raznovrsnih mašinskih kontrolera iz istog Productivity+ programa...

Renishaw OMV je program za 3D-verifikaciju i idealan je za proizvođače kompleksnih proizvoda kao što su alati za brizganje plastike. Program izrañuje kako jednostavne tako i iscrpne izveštaje i iscrtava izmerene podatke na CAD modelu sa moćnim algoritmima, kao što ih poznajemo sa koordinatnih mernih mašina.

Sa Renishaw OMV možete:
- uštedeti vreme i novac proverom dela pre uklanjanja sa mašine,
- proveriti karakteristike kompleksnih površina i geometrija proizvoljnog oblika,
- prikazati rezultate merenja i prikupljene podatke na CAD modelu, i na taj način proveriti
  preciznost obrade i odstupanja
- dobiti jasan i detaljan grafički izveštaj...- Brosura renishaw srb
- Brosura renishaw srb 2
- Katalog mtp
- Omp 60
- Omp 400 a1
- Omp 400
- Omv renishaw
- Omv renishaw 2
- Prezentacija
- Productivity plus
- Qc 10 ballbar