Probanje

O Simufact-u
  11 razloga za
  Simufact.forming
  Simufact.project
  Simufact.joining
  Simufact.welding
  Simufact.material
  Licenciranje

Probanje O AutoFormu
  Zašto AutoForm?
  Feasibility
  Bidding/Planning
  Tooling/Tryout
  Robustness
  PartDesigner
  OneStep
  Nest
  DieDesigner
  Incremental
  Compensator
  Trim
  CATIA V5

Probanje
O PROFILU
  Zašto PROFIL?
  Projektovanje
  Naponska PSA analiza

Probanje  Document Office

Korišćenje SIMUFACT softvera je podržano fleksibilnim licencnim konceptom, kojim upravlja License Manager, dozvoljavajući krajnjem korisniku laku instalaciju i konfiguraciju licenci. Svi Simufact softveri podržavaju sledeće tipove licenci:

  • Permanentna (Paid-up) ili Lizing (Lease)
  • Zaključana na jednom računaru (Node-locked) ili Mrežna (network, floating)

 

Permanentna licenca

Permanentna licenca se plaća samo jedanput za isporuku softvera na neograničeni period. Nisu uključeni hot-line podrška i upgrade softvera, i mora biti ugovoreno preko godišnjeg održavanja sa lokalnim prodavcem.

 

Lizing licenca

Lizing licenca se plaća za godišnje korišćenje isporučenog softvera. U tom periodu su uključeni hot-line podrška i upgrade softvera. Kraći lizing periodi su mogući. Shorter lease terms are also available.

 

Zaključana

Licenca eksluzivno radi samo na ugovorenom računaru. Ona dozvoljava samo jedno istovremeno startovanje softvera na ovom sistemu.

 

Mrežna

Licenca je izvršna za sve kompjutere u okviru mreže kompanije, ali dozvoljava samo jedno istivremeno startovanje licence sa proizvoljno izabranog računara.

 

Simufact

- brosura Simufact
- flajer Simufact
- flajer Simufact 2
- graficki interfejs
- hladno deformisanje
- hladno deformisanje 2
- inkrementalno deform.
- brosura Simufact forming
- brosura Simufact project
- Simufact 2
- Simufact forming 8.1
- Simufact worldwide