Tasteri za merne glave

Taster je deo merne glave koji ostvaruje kontakt sa predmetom merenja i omogućava mernoj glavi da pošalje izlazni signal. Odgovarajući tip i veličina tastera zavise od karakteristike koju želimo da izmerimo. U svakom slučaju, bitni su krutost i sferičnost vrha tastera. Proizvodi iz široke ponude tastera Renishaw postižu izuzetne performance zahvaljujući odličnoj sferičnosti kuglice, položaju, obradi navoja i celokupnoj konstrukciji.
Ponuda tastera Renishaw za koordinatne merne mašine, CNC mašine alatke, prenosne merne ruke i
skeniranje obuhvata:


• Tastere sa kuglicom od rubina
• Tastere sa kuglicom od silicijum nitrida
• Tastere sa kuglicom od cirkonijuma
• Iglene tastere
• Tastere za kalibraciju alata
• Zvezdaste tastere
• Cilindrične tastere
• Tastere po porudžbini
• Diskolike tastere
• Keramičke tastere sa šupljom kuglicom
• Produžetke tastera


- Brosura renishaw srb
- Brosura renishaw srb 2
- Katalog mtp
- Omp 60
- Omp 400 a1
- Omp 400
- Omv renishaw
- Omv renishaw 2
- Prezentacija
- Productivity plus
- Qc 10 ballbar